BSR
The world's first ethanol powered diesel car
Sponsors:
Sekab
BESTGet press pictures here.


The world's first ethanol powered diesel car at the Malmö Motor Show.
The world's first diesel car converted to the environment friendly fuel ethanol is exhibited at the Malmö Motor Show.

BSR has optimised a diesel powered Saab 9-3 for the fuel E95 (95% ethanol). The result is reduced fuel consumption, high performance and minimized exhaust emissions.

This project is carried out together with SEKAB in Örnsköldsvik, a producer and distributor of Bioethanol, and with the EU project BEST (BioEthanol for Sustainable Transport).

Technical facts
Saab 9-3 with an original Saab diesel engine, where combustion chamber, fuel system and engine software have been modified.

- Max power 195 h.p., torque 410 Nm

- Low fuel consumption, road tests show approx. 5 lit/100 km

- 95 % less fossil CO2, minimal dangerous hydrocarbons and nitric oxide exhaust emission and basically complete elimination of particle emission.

Background
BSR has worked with ethanol conversions since 1997 and has influenced the authorities to change the legislation, soon making it legal to convert vehicles to alternative fuels. This legislation change will take effect from 1 July this year.

In 2003 BSR converted the first rally car to E85. This vehicle has reached iconic status is the rally circuits, where basically the entire Swedish rally elite used E85 powered vehicles.

BSR is now trying to show the possibilities to use ethanol as a fuel for diesel vehicles as well.


www.bsr.se
Contact info@bsr.se
Världens första dieselbil som konverterats till miljöbränslet etanol visas på Motormässan i Malmö.
Det är trimföretaget BSR från Växjö som har optimerat en Saab 9-3 med dieselmotor för bränslet E95 (95 % etanol). Resultatet är låg bränsleförbrukning, höga prestanda och minimala avgasutsläpp.

Projektet genomförs tillsammans med SEKAB i Örnsköldsvik som producerar och distribuerar bioetanol och EU-projektet BEST (BioEthanol for Sustainable Transport).

Fakta om bilen
Saab 9-3 med Saabs original dieselmotor, där förbränningsrum, bränslesystem och motorns programvara modifierats.

- Maximal effekt 195 hk, vridmoment 410 Nm

- Låg bränsleförbrukning, landsvägstester visar ca 5 lit/100 km

- 95 % mindre fossil CO2, minimala utsläpp av farliga kolväten och kväveoxider och i princip helt eliminerade partikelutsläpp.

Bakgrund
BSR har arbetat med konverteringar sedan 1997 och har påverkat myndigheterna i mer än 10 år för att anpassa lagstiftningen. Resultatet är att en lagändring som gör det möjligt att konvertera fordon till alternativa bränslen sannolikt träder i kraft från den 1 juli år.

2003 optimerade BSR världens första rallybil till E85. En bil som blivit något av en ikon i rallykretsar där nu i stort sett hela den svenska eliten kör på E85.

BSR vill på samma sätt nu visa möjligheterna att även använda etanol som bränsle för dieselbilar.


www.bsr.se
Kontakt info@bsr.se